-->

Енергийно изчистване, Енергийно зареждане,

Хармонизиране на меридианите, Балансиране на енергийния поток в организма

Тялото ни се изпълва с живот чрез фините енергии, част от които са и електромагнитни - затова могат да бъдат доказани и са! Енергията, която тече в нас, определя нашето здраве - тя осигурява горивото за телесните функции, жизнената среда за тялото. Тялото е създадено с помощта на земните полета - електромагнитно, гравитационно и ядрено. За растеж и живот използваме животворната енергия на слънцето. В древността са доказани, а днес признати и също доказани, енергийните системи на чакрите, които излъчват елект­ромагнитна енергия и светлина. Тя се предава посредством меридианите (фините енергийни канали, познати днес като "нади"). По тях енергията се разпространява до органите, тъканите, клетките. И отклонението от хармонията, енергийния дисбаланс, предизвиква локални блокажи, които се усещат като неразположения. Те могат да бъдат или от повече натрупана енергия на дадено място, или от недостиг на енергия. Тези блокажи възпрепятстват нормалното протичане на енергийния поток. Съответно в близките участъци до тях се образуват също енергийни недостици или натрупвания от неправилното протичане на общата енергия. Този енергиен дисбаланс се отразява върху неправилното подхранване на телесната енергийна система - органите или получават прекомерно енергия, или не им достига. В началото интелигентното ни тяло се опитва по различни начини да възстанови енергийния баланс. Но затова трябва и ние да му помагаме! Храненето, пиенете на оптимално количество и качество течности, правилно дозираната двигателна активност, правилното и съобразено с потребностите на индивида дишане и още ежедневни дейности - са все помощници или вредители на енергийния баланс на организма. С времето този дисбаланс води до изтощаване на компенсаторните функции на тялото и се пораждат болести - хронични или остри.

Древните стандартни медицини, днес кръстени "алтернативни" от модерния свят, са гледали на човека като на еднинно цяло същество. Диагностиката е била в  определяне къде има блокиране на жизнена енергия: излишък (натрупана, задръстена, затлачена) или недостиг (изразходена, слаба, блокирана). Изкуството на диагностиката и лечението е било в познаването на функционирането на енергийните проводници (меридиани) и важните им точки с различни функции. Чрез тези енергийни ключове древните лечители са можели да възстановяват правилното протичане на енергията в тялото, което е в основата на оздравяването.

Различните култури описват с различни термини съществуването на една и съща енергия - тази фина енергия, която функционира във физическото тяло и дава живот на клетките. ЧИ на китайски (или ЦИ от руски превод), ПРАНА в Индия и Тибет (йога), КИ в Япония, ЙЕСОД в юдейската кабалистична традиция, БАРАКА при суфите, УАКАН - лакотските индианци, АРЕНДА при ирокезите, МЕГБЕ при пигмеите Итури, Свети Дух в християнската религия.

Енергията е една - фина (етерна) или по-груба, сгъстена (физическа). Те действат заедно!

КАКВО ПРАВИМ ПРИ НАС:

Нашата основна цел е здраве на всички нива на съществуване - физическо, емоционално, мисловно, душевно....... Път към него е да се научим да възстановяваме енергийния баланс на организма.

Фината енергийна настройка изисква:

~ да запълваме меридиана, в който жизнената енергия не достига (меридианът е изтощен)

~ да извеждаме излишъка от енергия оттам, където има препълване на меридиана. Нашите специалисти правят това с помощта на енергийно хармонизиране по меридиани и важни точки.

Освен специална обработка на специфичните точки при определени симптоми и дисбаланси, се извършва ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- изчистване на общата енергийна обвивка, поради многото енергийно замърсяване в съвременния свят;

- общоукрепващо и имуностимулиращо въздействие, което влияе върху целия енергиен поток.

Така се работи както върху специфичния проблем, така и върху целия организъм, което повлиява цялостното себеусещане - да си "добре в кожата си", изпълване с радост от самия живот, здрав мисловен процес, творчество и съзидателност. Доказателства, че енергията преминава безпрепятствено през цялото ни същество!

Конкретно къде, кога и как:

1. Енергийното хармонизиране се извършва в специално помещение, което сме оборудвали по хармоничен начин за енергийно удобство, предразполагащо към релакс и вглъбяване.

2. Извършва се от специалист. Процедурата се предшества от кратък разговор и следва терапия. Продължителността е различна, според конкретните нужди, но от порядъка на 30-60 минути на сеанс. Броят на сеансите е различен според очакваните резултати.

3. В общото пространство цената не се коментира! Това, което се прави с енергията на човека е безценно! :) Цената се уговаря индивидуално, според броя на необходимите сеанси и спецификата/тежестта на проблема. Работи се с предварителни записвания.

4. Нашите морално-етични принципи ни ръководят към искрена грижа за човека, високо качество и умерени цени.

Информация

Полезна информация за Сириус-Д и контакти с дистрибуторa